• تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 144، تلفن رومیزی سلطنتی دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی
  تامین کالا

  تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 144، تلفن رومیزی سلطنتی دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی

  2,261,000 تومان2,380,000
  • تلفن تزیینی میرون مدل 112، تلفن رومیزی و سلطنتی بسیار زیبا، دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، ترکیب رنگ سفید طلایی
   تامین کالا

   تلفن تزیینی میرون مدل 112، تلفن رومیزی و سلطنتی بسیار زیبا، دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، ترکیب رنگ سفید طلایی

   2,261,000 تومان2,380,000
   • تلفن تزیینی میرون مدل 115، تلفن رومیزی سلطنتی با ترکیب رنگ سفید طلایی، دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای
    تامین کالا

    تلفن تزیینی میرون مدل 115، تلفن رومیزی سلطنتی با ترکیب رنگ سفید طلایی، دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای

    2,261,000 تومان2,380,000
    • تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 111، تلفن رومیزی سلطنتی دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی
     تامین کالا

     تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 111، تلفن رومیزی سلطنتی دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی

     2,261,000 تومان2,380,000
     • تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 137، تلفن رومیزی سلطنتی دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی
      تامین کالا

      تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 137، تلفن رومیزی سلطنتی دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی

      2,261,000 تومان2,380,000
      • تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 135، تلفن رومیزی سلطنتی دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی
       تامین کالا

       تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 135، تلفن رومیزی سلطنتی دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی

       2,261,000 تومان2,380,000
       • تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 148، تلفن رومیزی و سلطنتی بسیار زیبا، دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، ترکیب رنگ قهوه ای
        تامین کالا

        تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 148، تلفن رومیزی و سلطنتی بسیار زیبا، دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، ترکیب رنگ قهوه ای

        2,261,000 تومان2,380,000
        • تلفن تزیینی میرون مدل 112، تلفن رومیزی و سلطنتی بسیار زیبا، دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، ترکیب رنگ قهوه ای
         تامین کالا

         تلفن تزیینی میرون مدل 112، تلفن رومیزی و سلطنتی بسیار زیبا، دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، ترکیب رنگ قهوه ای

         2,261,000 تومان2,380,000
         • تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 118، تلفن رومیزی سلطنتی با قابلیت شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی
          تامین کالا

          تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 118، تلفن رومیزی سلطنتی با قابلیت شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی

          2,261,000 تومان2,380,000
          • تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 147، تلفن رومیزی سلطنتی با قابلیت شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی
           تامین کالا

           تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 147، تلفن رومیزی سلطنتی با قابلیت شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی

           2,261,000 تومان2,380,000
           • تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 136، تلفن رومیزی سلطنتی با ترکیب رنگ سفید طلایی، دارای شناسه تماس گیرنده
            تامین کالا

            تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 136، تلفن رومیزی سلطنتی با ترکیب رنگ سفید طلایی، دارای شناسه تماس گیرنده

            2,261,000 تومان2,380,000
            • تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 132، تلفن رومیزی سلطنتی با ترکیب رنگ سفید طلایی، دارای شناسه تماس گیرنده
             تامین کالا

             تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 132، تلفن رومیزی سلطنتی با ترکیب رنگ سفید طلایی، دارای شناسه تماس گیرنده

             2,261,000 تومان2,380,000
             • تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 155، تلفن رومیزی سلطنتی با ترکیب رنگ سفید طلایی، دارای شناسه تماس گیرنده
              تامین کالا

              تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 155، تلفن رومیزی سلطنتی با ترکیب رنگ سفید طلایی، دارای شناسه تماس گیرنده

              2,261,000 تومان2,380,000
              • تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 117، تلفن رومیزی سلطنتی با ترکیب رنگ سفید طلایی، دارای شناسه تماس گیرنده
               تامین کالا

               تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 117، تلفن رومیزی سلطنتی با ترکیب رنگ سفید طلایی، دارای شناسه تماس گیرنده

               2,261,000 تومان2,380,000
               • تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 123، تلفن رومیزی سلطنتی با ترکیب رنگ سفید طلایی، دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای
                تامین کالا

                تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 123، تلفن رومیزی سلطنتی با ترکیب رنگ سفید طلایی، دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای

                2,261,000 تومان2,380,000
                • تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 124، تلفن رومیزی و سلطنتی بسیار زیبا، دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ قهوه ای
                 تامین کالا

                 تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 124، تلفن رومیزی و سلطنتی بسیار زیبا، دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ قهوه ای

                 2,261,000 تومان2,380,000
                 • تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 122، تلفن رومیزی سلطنتی دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی
                  تامین کالا

                  تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 122، تلفن رومیزی سلطنتی دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی

                  2,261,000 تومان2,380,000
                  • تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 131، تلفن رومیزی سلطنتی دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی
                   تامین کالا

                   تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 131، تلفن رومیزی سلطنتی دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی

                   2,261,000 تومان2,380,000
                   • تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 145، تلفن رومیزی سلطنتی دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی
                    تامین کالا

                    تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 145، تلفن رومیزی سلطنتی دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی

                    2,261,000 تومان2,380,000
                    • تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 140، تلفن رومیزی سلطنتی دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی
                     تامین کالا

                     تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 140، تلفن رومیزی سلطنتی دارای شناسه تماس گیرنده و شماره گیر دکمه ای، رنگ سفید طلایی

                     2,261,000 تومان2,380,000
                     تلفن قدیمی دکوریگوشی تلفن دکوری
                     موجود نیست

                     تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 147

                      • متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نمی باشد

                      مشخصات کالا

                      ویژگیجنس بدنه از رزین، قابلیت نمایش و ذخیره کردن شماره ها Caller ID، قابلیت تکرار آخرین شماره گرفته شده Redial
                      وزنN.W/G.W :g
                      سایز30×18×26 سانت
                      خدمات و توضیحاتگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی، ارسال رایگان

                      تعداد

                      دسته‌بندی:تلفن سلطنتی و کلاسیک,

                      شرایط و نحوه ارسال کالا

                      آسودگی خاطر و جلب رضایت مشتریان از اولویت‌ها و اهداف اصلی فروشگاه میعاد تایم است، لطفاً قبل از ثبت نام به موارد زیر توجه کنید: ...

                      + جزییات بیشتر

                      اصالت و گارانتی کالا

                      تمامی محصولات این فروشگاه دارای گارانتی معتبر و اصلی و خریداری شده از شرکت ها و واردکننده های رسمی و قانونی است ...

                      + جزییات بیشتر

                      10 روز ضمانت بازگشت کالا

                      مشتریان محترم می توانند محصول خریداری شده خود را تحت شرایط مشخص و پس از بررسی تا مدت 10 روز پس از خرید استرداد کنند ...

                      + جزییات بیشتر

                      تلفن رومیزی سلطنتی میرون مدل 147 با توجه به طرح قدیمی که دارد مناسب دکور منزل و یا حتی محیط های کاری می باشد. این تلفن رومیزی دکوری با داشتن کالر آیدی امکان مشاهده و ذخیره شماره ها و حتی تکرار آخرین شماره گرفته شده را برای شما فراهم می کند. بدنه این تلفن کلاسیک از جنس پلی رزین دست ساز می باشد که از زیبایی خاصی برخوردار می باشد و به عنوان یک وسیله دکوری و البته استفاده به عنوان تلفن دوم انتخاب ایده آلی به نظر می رسد.


                      • نحــوه شمـاره گیری  به سبک تلفـن های جدید
                      • بدنــه از جنس  رزین دست ساز باکیفیت بالا
                      • استفاده به عنوان وسیلـه دکوری و تلفـن دوم
                      • دارای کالر آیدی و قابلیت تکرار آخرین شماره 
                      • 10 روز مهلت تست و ارسال رایگان در کشور

                      ما در فروشگاه اینترنتی میعاد تایم در تلاش هستیم با ارائه محصولات با کیفیت و خدمات کم نظیر مانند ضمانت 2 تا 5 ساله محصولات، 10 روز مهلت تست و ضمانت بازگشت وجه و همچنین ارسال رایگان رضایت خاطر شما مشتریان عزیز را فراهم کنیم به همین جهت با ارائه دیدگاه و نظرات خود با ما را در انجام این امر همکاری کنید.

                      • اولین نفری باشید که نظری می دهید!
                      ***
                      ;