سرویس ساعت مچی و اتوماتیک در چه فواصلی باید انجام شود؟

در این قســمت به بررسی این ســؤال که اغلب برای افرادی که به نگهداری صحیح و سـلـامت وسیله خود اهمیت قائل هستند می‌پردازیم. در طول سال هایی که با مشتری در ارتباط بودم متأسفانه بسیار با افرادی مواجه شدم که با افتخار عنوان می‌کردند که ساعت شان 30 سال کار کرده و به هیچ وجه درب ساعت باز نشده.

این شرایط برای یک ماشین پیچیده و ظریف مثل ساعت می‌تواند بسیار نادرست باشد چون در این شرایط فرسودگی در همه قطعات به وجود می‌آید و در تمام ســطوح اعم از محورها و یا بوش چرخ‌ها و یا شاســی پلیت اصلی این فرسودگی اثر خود را می‌گذارد و حتی علیرغم تعویض یک یا چند قطعه خراب در ســایر قطعات کیفیت لازم به دســت نمی‌آید چون می‌تواند فرسوده بودن قطعاتی که با قطعه نو در ارتباط اســت قطعه نو را هم فرسوده کند. این کار برای یک ســاعت گرانقیمت و یا مرغوب که با حداقل رســیدگی و بدون ســرویس کار میکند میتواند در زمان خرابی قطعات ساعتی که مدتها کار بدون روغنکاری و ســرویس را گذرانده در زمان تعمیر و سرویس پیچیدگی‌ها بیشتر و بسیار پرهزینه‌تر را دربر داشته باشــد.

این عدم توجه مصرف کننده به نگهداری از ســاعت خود برخی از ســازندگان را بر آن داشته که برای حفظ ســلامت و دوام ساعت در چند قطعه مهم مقدار ظرافت را افزایش و استحکام را کاهش دهد تا در نتیجه به محض این که روغن خاصیت و کارایی خود را از دست داد چند قطعه صدمه دیده و بقیه ساعت قابل اســتفاده نباشد تا برای جلوگیری از فرسودگی عمومی ســاعت غیرقابل استفاده شــود و به اجبار ساعت برای سرویس برده شود که البته این بعد از مدت زمان توصیه شده برای فاصله بین دو سرویس قبلی و فعلی می‌باشد که در صورت عدم رعایت این توصیه از طرف مشــتری باعث می‌شــود که مشــتری مجبور به پرداخت هزینه بیشتر برای این بی توجهی که منجر به خرابی و تعویض قطعه شده می‌شود البته این ظرافت‌ها را در قطعات کم ارزش‌تر مثل ظرافت در دنده هایی که موقع تنظیم وقت یا تقویم درگیر هستند ایجاد شده تا اگر ساعت نهایت تا 5 سال سرویس نشد چرخ قرقره و چرخ‌های رابط تنظیم می‌شکند و عملاً حتی اگر ساعت کار کند نمی‌توان وقت را تنظیم کرد در این شکل تنبیه که برای مشتری ایجاد شده اگر قبل از 5 سال ساعت خود را به مراکز خدماتی در این قســمت به بررسی این ســؤال که اغلب برای افرادی که به نگهداری صحیح و سـلـامت وسیله خود اهمیت قائل هستند می‌پردازیم.

در طول سال هایی که با مشتری در ارتباط بودم متأسفانه بسیار با افرادی مواجه شدم که با افتخار عنوان می‌کردند که ساعت شان 30 سال کار کرده و به هیچ وجه درب ساعت باز نشده. این شرایط برای یک ماشین پیچیده و ظریف مثل ساعت میتواند بسیار نادرست باشد چون در این شرایط فرسودگی در همه قطعات به وجود می‌آید و در تمام ســطوح اعم از محورها و یا بوش چرخ‌ها و یا شاســی پلیت اصلی این فرسودگی اثر خود را میگذارد و حتی علیرغم تعویض یک یا چند قطعه خراب در ســایر قطعات کیفیت لازم به دســت نمی‌آید چون می‌تواند فرسوده بودن قطعاتی که با قطعه نو در ارتباط اســت قطعه نو را هم فرسوده کند.

این کار برای یک ســاعت گرانقیمت و یا مرغوب که با حداقل رســیدگی و بدون ســرویس کار می‌کند می‌تواند در زمان خرابی قطعات ساعتی که مدت‌ها کار بدون روغن کاری و ســرویس را گذرانده در زمان تعمیر ارائه کنند فقط در حد هزینه سرویس شارژ می‌شوند و گرنه مبلغ بیشتری هم برای تعویض چرخ دنده شکسته باید بپردازند.


تعمیر و سرویس ساعت مچی


یک ساعت چه موقع به سرویس نیاز دارد؟

ممکن است ساعت شما هم زمان را به درستی نمایش ندهد، بر اساس تفکر مرسوم در بین استفاده‌کنندگان و سازندگان ساعت، شما باید هر سه تا پنج سال یکبار ساعت‌های خود را سرویس کنید تا در شرایط عالی باقی بمانند و به درستی زمان را نمایش دهند. یک ساعت معمولی بیش از 130 قطعه دارد که همه آنها در معرض آسیب هستند. فشارهای روزمره ای که ساعت‌ها با آن مواجه می شوند ممکن است در عملکرد ساعت‌ها اختلال ایجاد کند. مواردی همچون: زنگ زدن، مغناطیس شدن و تماس با رطوبت ناشی از عرق یا باران.


مدت زمان مناسب برای سرویس ساعت

حال می‌پردازم به مدت زمان مناســب برای سرویس این مدت زمان توسط هر سازنده و صاحب برند مشخص شده ولی اغلب توصیه کردند برای ساعت‌های ضد آب به شــرط این که ساعت صدمه ای اعم از ضربه یا صدمه به سرکوک Crown و یا سایر دکمه‌ها یا کلیدهای فشاری مثل پوشرهای کرنوگراف و شیشه نخورده باشد یا تغییر شــکل مشخصی برای بزل یا همان زه دور شیشه ایجاد نشده باشــد می‌توان هر دو سال یک بار برای کنترل و تســت واتر پروف که نیاز بیشــتری برای این کنترل و رســیدگی احساس می‌شود و در صورت عدم کنترل به موقع باعث صدمات و و خرابی‌های عمده ای به ســاعت می‌شود و ضرورت اطمینان از سلامت قسمت‌ها و منافذ ورود آب بسیار اهمیت دارد و برای این کنترل‌ها باید به مراکز خدماتی برند مربوطه مراجعه کرد که این کنترل‌ها معمولا توسط قسمت‌ها هم ارزیابی خواهد شد و حداقل از عدم کارایی ساعت در مقابل آب و نیاز به رعایت بیشتر توسط مشتری به او اعمال خواهد شد تا با در نظر داشتن شرایط ساعت از آن استفاده کند.

زمان مناسب برای سرویس کلی

برای بررسی روغن کاری و شست وشو و کنترل‌های کامل برای اغلب ساعت‌ها بین 3 تا 5 سال فاصله مجاز تعیین شده که در سرویس کلی ســاعت علاوه بر شست وشــوی داخلی و بیرونی ساعت و روغن کاری‌های مناسب و توصیه شده توسط سازنده تست‌های مربوط به مقاومت در مقابل آب را انجام می‌دهند و معمولاً صاحبان برند تأکید دارند که این کار حتماً توسط متخصصین مربوطه و مراکز مورد تأیید توسط کمپانی انجام شود که البته این به این معنی که سایر ساعت سازان نمی‌توانند این خدمات را انجام دهند نیست بلکه به علت مهیا بودن قطعات لازم و دستگاه‌های کنترل مناسب و آموزش‌های دوره ای سالانه ای که در این مراکز وجود دارند می‌تواند پروسه تعمیر را سریع‌تر و بی نقص‌تر و در نتیجه عملکرد ساعت برای دوام بیشتر قابل تأمل‌تر خواهد بود.

شایان ذکر است اگر ارتباط و امکان تهیه قطعات و ملزومات و تجهیزات برای تعمیرکاران ساعت مثل سال‌های دور برای همه ساعت سازان میسر بود ممکن بود بسیاری از ساعت سازان که تجربه کافی را دارند این نوع خدمات را بتوانند انجام دهند ولی گاهی تعمیرات ساعت با پیچیدگی هایی همراه است که نیاز به پشتیبانی از طرف مراکز تولید ساعت یا صاحبان برند و کمپانی‌ها بیشتر احساس میشود که در صورت نبود این پشتیبانی تعمیر یا حتی سرویس میتواند مشکل ساز شود که حاصلی جز بدبینی و عدم اعتماد به مارک و برند نخواهد داشت.

از این رو کمپانی‌ها در تأمین قطعات یدکی برای استفاده ساعت سازانی که برایشان شناخته شده نیستند خودداری می‌کنند تا مصرف کننده و دارنده ساعت مجبور به نگهداری صحیح از ساعت خود شود و در صورت تعمیر غیراصولی خسارت وارده فقط متوجه مشتری باشد و نه سازنده ساعت.

سرویس ساعت شامل چه کارهایی است؟

مراحل سرویس ساعت شامل کارهایی است که توسط تکنسین و شخصی که در این کار مهارت دارد، صورت می‌گیرد. مراحلی که در ادامه بررسی می‌کنیم، برای سرویس ساعت انجام می‌شود. ساعت ساز یا تکنسین، مراحل سرویس ساعت را با بررسی دقیق ساعت و نحوه عملکرد آن شروع می کند. خارج کردن موتور ساعت، جدا کردن کامل ساعت، تعمیر موتور، تمیز کردن قطعات با پاک کننده های آمونیومی، نصب موتور، تنظیم (موتور)، تمیز کردن صفحه ساعت و بند ساعت، قرار دادن مجدد واشرها و سفت کردن مجدد از جمله کارهایی برای سرویس ساعت می‌باشد. این فرآیند. صفحه، عقربه‌ها و اعداد ساعت و همچنین مهر و موم شدن و تست لحظه آخری آن. سرعت و دقت ساعت در صورت لزوم به مدت 48 ساعت یا بیشتر قبل از ارزیابی ضد آب بودن ساعت رعایت می شود. 

فروشگاه میعادتایم تعمیرگاه مجاز ساعت در تهران

فروشگاه میعادتایم دارای مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران و با قدمت 40 ساله یکی از مکان‌های مطمئن در زمینه فروش و تعمیر انواع موتور ساعت‌های اتوماتیک، کوارتز و همچنین ساعت‌های مچی با موتور کرنوگراف است و این اطمینان را به مشتریانی می‌دهد که قصد خرید ساعت مچی و ساعت دیواری به صورت آنلاین دارند که علاوه بر اینکه می‌توانند ساعت با کیفیتی خرید کنند همچنین از خدمات پس از فروش آن بهره مند می شوند.


تعمیرگاه مجاز ساعت