جاکفشی چوبی، جاکفشی با متریال و روکش چوبی، تکیه گاه برای برای راحتی در پوشیدن کفش، یک کشو و دو فضا مناسب برای نگه داری کفش‌ها و وسایل

10,842,800 تومان11,413,500

جاکفشی چوبی شمس مدل JK24017

3,995,800 تومان4,206,100

جاکفشی چوبی جاکفشی چوبی و دست ساز با چوب باکیفیت و طبیعی، دو طبقه و دو فضا برای نگه داری کفش و یک کشو، مدل 2304

11,474,500 تومان12,078,400

جاکفشی چوبی باریک فیروزه ای مدل JK20043

4,408,200 تومان4,640,200

جاکفشی چوبی، جاکفشی چوبی و دست ساز با متریال روکش چوب طبیعی و ام‌دی اف، دو طبقه و چهار فضا برای نگه داری کفش، مدل دلین

14,632,600 تومان15,402,700

جاکفشی چوبی عباسی مدل JK04014

3,995,800 تومان4,206,100

جاکفشی چوبی، جاکفشی چوبی و دست ساز با چوب باکیفیت و طبیعی، دو در و فضای گسترده برای نگه داری کفش، مدل جناقی

14,422,000 تومان15,181,100

جاکفشی چوبی باریک فیروزه ای مدل JK20207، جاکفشی با طراحی سنتی، دارای طبقه های برای نگهداری کفش و جزییات مربوطه

4,962,800 تومان5,224,000

جاکفشی نشیمن آکاردئونی مدل JK28023، جاکفشی با طراحی سنتی، دارای طبقه های برای نگهداری کفش و جزییات مربوطه، تریکب رنگ فیروزه ای و قهوه ای

4,743,000 تومان4,992,600

جاکفشی نشیمن آکاردئونی معرق مدل JK28025، جاکفشی با طراحی سنتی، دارای طبقه های برای نگهداری کفش و جزییات مربوطه، تریکب رنگ قهوه ای

4,743,000 تومان4,992,600

جاکفشی لوتوس فیروزه ای مدل JK04039، جاکفشی با طراحی سنتی، دارای طبقه های برای نگهداری کفش و جزییات مربوطه، ترکیب رنگ فیروزه ای و قهوه ای

3,995,800 تومان4,206,100

جاکفشی نشیمن لوتوس فیروزه ای نسکافه ای مدل JK20201، جاکفشی با طراحی سنتی، دارای طبقه های برای نگهداری کفش و جزییات مربوطه، ترکیب رنگ فیروزه ای و نسکافه ای

4,154,800 تومان4,373,500

جاکفشی نشیمن لوتوس فیروزه ای آبی مدل JK20205، جاکفشی با طراحی سنتی، دارای طبقه های برای نگهداری کفش و جزییات مربوطه، ترکیب رنگ فیروزه ای و ابی

4,154,800 تومان4,373,500

جاکفشی نشیمن لوتوس فیروزه ای نسکافه ای تیره مدل JK20206، جاکفشی با طراحی سنتی، دارای طبقه های برای نگهداری کفش و جزییات مربوطه، ترکیب رنگ فیروزه ای و نسکافه ای تیره

4,154,800 تومان4,373,500

جاکفشی باریک لوتوس فیروزه ای مدل JK20044، جاکفشی با طراحی سنتی، دارای طبقه های برای نگهداری کفش و جزییات مربوطه، ترکیب رنگ فیروزه ای و قهوه ای

4,571,600 تومان4,812,200

جاکفشی نشیمن هلالی درب دار چرم سفید مدل JK20017، جاکفشی با طراحی سنتی، دارای طبقه های برای نگهداری کفش و جزییات مربوطه، نشیمن با رنگ و متریال چرم سفید

4,403,700 تومان4,635,500

جاکفشی باریک لوتوس نقره ای مدل JK20046، جاکفشی با طراحی سنتی، دارای طبقه های برای نگهداری کفش و جزییات مربوطه، ترکیب رنگ فیروزه ای و قهوه ای

4,571,600 تومان4,812,200

جاکفشی نشیمن هلالی چرم سفید مدل JK20015، نسخه بدون درب جاکفشی با طراحی سنتی، دارای طبقه های برای نگهداری کفش و جزییات مربوطه، نشیمن با رنگ و متریال چرم سفید

3,829,100 تومان4,030,600

جاکفشی نشیمن عباسی آبی مدل JK24022، جاکفشی با طراحی سنتی، دارای طبقه های برای نگهداری کفش و جزییات مربوطه، ترکیب رنگ قهوه ای و آبی

4,154,800 تومان4,373,500

جاکفشی نشیمن عباسی قرمز مدل JK20008، جاکفشی با طراحی سنتی، دارای طبقه های برای نگهداری کفش و جزییات مربوطه، ترکیب رنگ قهوه ای و قرمز

4,154,800 تومان4,373,500