تلفن طرح قدیمی

تلفن رومیزی سلطنتی آرنوس طلایی مدل 040G

715,000 تومان

تلفن رومیزی سلطنتی آرنوس کرم طلایی مدل 921AF

775,000 تومان

تلفن رومیزی مایر کد 008A

590,000 تومان

تلفن رومیزی مایر کد 002E

560,000 تومان

تلفن رومیزی آنتیک مدل 1224

689,000 تومان

تلفن رومیزی آنتیک مدل 1219

795,000 تومان

تلفن ایستاده چوبی والتر مدل K700

1,395,000 تومان1,430,000

تلفن ساعت ایستاده لوتوس چوبی مدل TC 600

1,503,000 تومان1,670,000

تلفن ایستاده لوتوس چوبی مدل TF 601

1,286,000 تومان

تلفن ایستاده لوتوس چوبی مدل TF 602

1,318,000 تومان

تلفن طرح قدیمی مایر کد 1910s

0 تومان

تلفن رومیزی کلاسیک والتر WALTHER | کد 1904

0 تومان

تلفن رومیزی کلاسیک والتر WALTHER | کد 1925

0 تومان

تلفن رومیزی کلاسیک برند والتر WALTHER | کد 1894

0 تومان

تلفن فلزی مایر سبک قدیمی کد 1916

0 تومان

تلفن سبک قدیمی مارک مایر کد 1897

0 تومان

تلفن رومیزی مایر کد 011

0 تومان

تلفن رومیزی مایر کد 007B

0 تومان

تلفن رومیزی مایر کد 028

0 تومان

تلفن رومیزی مایر کد 027

0 تومان