• ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5304، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا، سایز 50،موتور آرامگرد، رنگ طلایی صفحه مشکی
  OFF

  ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5304، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا، سایز 50،موتور آرامگرد، رنگ طلایی صفحه مشکی

  2,130,200 تومان2,242,300
  • ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5308GA، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت بدون شیشه، دارای موتور ثانیه شمار مستقل و اعداد لاتین، سایز 50، موتور آرامگرد، رنگ طلایی صفحه سفید
   تامین کالا

   ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5308GA، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت بدون شیشه، دارای موتور ثانیه شمار مستقل و اعداد لاتین، سایز 50، موتور آرامگرد، رنگ طلایی صفحه سفید

   2,359,800 تومان2,484,000
   • ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5308QA، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت بدون شیشه، دارای موتور ثانیه شمار مستقل و اعداد لاتین، سایز 50، موتور آرامگرد، رنگ نقره ای صفحه سفید
    تامین کالا

    ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5308QA، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت بدون شیشه، دارای موتور ثانیه شمار مستقل و اعداد لاتین، سایز 50، موتور آرامگرد، رنگ نقره ای صفحه سفید

    2,167,425 تومان2,281,500
    • ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5166، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا، سایز 30، موتور آرامگرد و موتور ثانیه شمار مستقل، رنگ کرم سفید
     تامین کالا

     ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5166، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا، سایز 30، موتور آرامگرد و موتور ثانیه شمار مستقل، رنگ کرم سفید

     814,388 تومان857,250
     • ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5319، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا و موتور ثانیه شمار مستقل، سایز 50، موتور آرامگرد، رنگ نقره ای صفحه مشکی
      تامین کالا

      ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5319، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا و موتور ثانیه شمار مستقل، سایز 50، موتور آرامگرد، رنگ نقره ای صفحه مشکی

      2,087,900 تومان2,197,800
      • ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5319، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا و موتور ثانیه شمار مستقل، سایز 50، موتور آرامگرد، رنگ طلایی صفحه سفید
       تامین کالا

       ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5319، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا و موتور ثانیه شمار مستقل، سایز 50، موتور آرامگرد، رنگ طلایی صفحه سفید

       2,243,000 تومان2,361,100
       • ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5305، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا و موتور ثانیه شمار مستقل، سایز 50، موتور آرامگرد، رنگ طلایی صفحه سفید
        تامین کالا

        ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5305، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا و موتور ثانیه شمار مستقل، سایز 50، موتور آرامگرد، رنگ طلایی صفحه سفید

        2,130,200 تومان2,242,300
        • ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5305، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا و موتور ثانیه شمار مستقل، سایز 50، موتور آرامگرد، رنگ نقره ای
         تامین کالا

         ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5305، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا و موتور ثانیه شمار مستقل، سایز 50، موتور آرامگرد، رنگ نقره ای

         1,975,100 تومان2,079,000
         • ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5305، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا و موتور ثانیه شمار مستقل، سایز 50، موتور آرامگرد، رنگ طلایی مشکی
          تامین کالا

          ساعت دیواری فلزی شوبرت مدل 5305، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا و موتور ثانیه شمار مستقل، سایز 50، موتور آرامگرد، رنگ طلایی مشکی

          2,130,200 تومان2,242,300
          • ساعت دیواری فلزی شوبرت، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت بدون شیشه، دارای موتور ثانیه شمار مستقل، سایز 50،موتور آرامگرد، رنگ طلایی صفحه سفید، مدل 5309GA
           تامین کالا

           ساعت دیواری فلزی شوبرت، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت بدون شیشه، دارای موتور ثانیه شمار مستقل، سایز 50،موتور آرامگرد، رنگ طلایی صفحه سفید، مدل 5309GA

           2,355,900 تومان2,479,900
           • ساعت دیواری فلزی شوبرت، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید با طراحی ظریف و زیبا، موتور ثانیه شمار مستقل، اعداد لاتین و درشت، سایز 50، موتور آرامگرد، رنگ مشکی طلایی، مدل 5319GB
            تامین کالا

            ساعت دیواری فلزی شوبرت، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید با طراحی ظریف و زیبا، موتور ثانیه شمار مستقل، اعداد لاتین و درشت، سایز 50، موتور آرامگرد، رنگ مشکی طلایی، مدل 5319GB

            2,243,000 تومان2,361,100
            • ساعت دیواری فلزی شوبرت، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت مدل لوا، دارای طراحی ظریف و زیبا، سایز 50، موتور آرامگرد و موتور ثانیه شمار مستقل، رنگ نقره ای صفحه مشکی، مدل 5151
             تامین کالا

             ساعت دیواری فلزی شوبرت، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت مدل لوا، دارای طراحی ظریف و زیبا، سایز 50، موتور آرامگرد و موتور ثانیه شمار مستقل، رنگ نقره ای صفحه مشکی، مدل 5151

             1,375,450 تومان1,447,850
             • ساعت دیواری فلزی شوبرت، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا، موتور ثانیه شمار مستقل، اعداد لاتین و درشت، سایز 50،موتور آرامگرد، مدل 5319
              تامین کالا

              ساعت دیواری فلزی شوبرت، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا، موتور ثانیه شمار مستقل، اعداد لاتین و درشت، سایز 50،موتور آرامگرد، مدل 5319

              2,010,600 تومان2,116,400
              • ساعت دیواری فلزی شوبرت، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا، سایز 50،موتور آرامگرد، رنگ نقره ای صفحه مشکی، مدل 5304QB
               تامین کالا

               ساعت دیواری فلزی شوبرت، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت، دارای طراحی ظریف و زیبا، سایز 50،موتور آرامگرد، رنگ نقره ای صفحه مشکی، مدل 5304QB

               1,975,100 تومان2,079,000
               • ساعت دیواری فلزی شوبرت، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت بدون شیشه، دارای موتور ثانیه شمار مستقل، سایز 50،موتور آرامگرد، رنگ نقره ای صفحه سفید، مدل 5309QA
                تامین کالا

                ساعت دیواری فلزی شوبرت، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت بدون شیشه، دارای موتور ثانیه شمار مستقل، سایز 50،موتور آرامگرد، رنگ نقره ای صفحه سفید، مدل 5309QA

                2,158,400 تومان2,272,000
                • ساعت دیواری فلزی شوبرت، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت بدون شیشه، سایز 60،موتور آرامگرد، رنگ نقره ای صفحه مشکی، مدل 5367
                 تامین کالا

                 ساعت دیواری فلزی شوبرت، ساعت دیواری مدرن و فلزی جدید شوبرت بدون شیشه، سایز 60،موتور آرامگرد، رنگ نقره ای صفحه مشکی، مدل 5367

                 3,526,900 تومان3,712,500
                 • ساعت دیواری جدید فلزی فریم نازک مدل Superthin Metal Clock GRACE 7711
                  موجود نیست

                  ساعت دیواری جدید فلزی فریم نازک مدل Superthin Metal Clock GRACE 7711

                  0 تومان
                  ساعت دیواری مدرن و شیکساعت دیواری جدید
                  موجود نیست

                  ساعت دیواری جدید فلزی فریم نازک مدل Superthin Metal Clock GRACE 7711

                   • متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نمی باشد

                   مشخصات کالا

                   ویژگیطراحی زیبا و فانتزی، بدنه از جنس فلز با کیفیت بالا، دارای اعداد و عقربه های بزرگ برای خوانایی بیشتر،کم مصرف
                   وزنN.W/G.W :1 kg/1.5kg
                   سایزقطر: 40 سانتی متر
                   خدمات و توضیحاتگارانتی سه ساله موتور

                   تعداد

                   دسته‌بندی:ساعت دیواری,ساعت دیواری لوتوس,ساعت دیواری فلزی,

                   شرایط و نحوه ارسال کالا

                   آسودگی خاطر و جلب رضایت مشتریان از اولویت‌ها و اهداف اصلی فروشگاه میعاد تایم است، لطفاً قبل از ثبت نام به موارد زیر توجه کنید: ...

                   + جزییات بیشتر

                   اصالت و گارانتی کالا

                   تمامی محصولات این فروشگاه دارای گارانتی معتبر و اصلی و خریداری شده از شرکت ها و واردکننده های رسمی و قانونی است ...

                   + جزییات بیشتر

                   10 روز ضمانت بازگشت کالا

                   مشتریان محترم می توانند محصول خریداری شده خود را تحت شرایط مشخص و پس از بررسی تا مدت 10 روز پس از خرید استرداد کنند ...

                   + جزییات بیشتر

                   این ساعت ها بواسطه جنس قاب و فریم فلزی از مقاومت بسیار بالایی برخوردار هستند و همچنین بواسطه نوع آبکاری، رنگ آنها ثابت می ماند و به مرور زمان از بین نمی رود.

                   • طراحی زیبا و فانتزی
                   • اعداد بزرگ برای خوانایی بیشتر
                   • بدنه از جنس فلزی با کیفیت بالا
                   • گارانتی سه ساله موتور

                   ما در فروشگاه اینترنتی میعاد تایم در تلاش هستیم با ارائه محصولات با کیفیت و خدمات کم نظیر مانند ضمانت 2 تا 5 ساله محصولات، 10 روز مهلت تست و ضمانت بازگشت وجه و همچنین ارسال با توجه به انتخاب شما رضایت خاطر شما مشتریان عزیز را فراهم کنیم به همین جهت با ارائه دیدگاه و نظرات خود با ما را در انجام این امر همکاری کنید.

                   • اولین نفری باشید که نظری می دهید!
                   ***
                   ;