نمایندگی گرامافون والتر

گرامافون رومیزی والتر مدل 152 کرم طلایی

4,350,000 تومان5,400,000

گرامافون مبله والتر با طراحی کلاسیک مدل 2512

11,300,000 تومان11,600,000

گرامافون مبله والتر با طراحی کلاسیک مدل 2511

11,300,000 تومان11,600,000

گرامافون کلاسیک فول والتر مدل 2501

11,300,000 تومان11,600,000

گرامافون مبله فول والتر مدل 101

9,850,000 تومان11,245,000

گرامافون رومیزی والتر مدل 013

5,850,000 تومان6,630,000

گرامافون ایستاده پنج کاره والتر مدل 2501 شیپور بزرگ

7,450,000 تومان7,650,000

گرامافون ایستاده پنج کاره والتر مدل 2518 شیپور فلزی

8,790,000 تومان8,990,000

گرامافون ایستاده والتر پنج کاره مدل 099 شیپور بزرگ

7,650,000 تومان7,860,000

گرامافون ایستاده پنج کاره والتر مدل 2504 شیپور فلزی

7,800,000 تومان8,000,000

گرامافون رومیزی والتر مدل 2030 سفید

4,780,000 تومان4,980,000

گرامافون رومیزی والتر مدل 2030 قهوه ای

4,740,000 تومان4,940,000

گرامافون رومیزی والتر مدل 2020 قهوه ای

4,615,000 تومان5,330,000

گرامافون ایستاده والتر فول مدل 135 وارداتی

9,490,000 تومان9,690,000

گرامافون ایستاده والتر فول مدل 138 وارداتی

9,150,000 تومان10,980,000

گرامافون پایه دار والتر پنج کاره مدل 2010 قهوه ای

5,500,000 تومان5,700,000

گرامافون ایستاده والتر پنج کاره مدل 101 شیپور بزرگ

8,525,000 تومان8,725,000

گرامافون ایستاده والتر پنج کاره مدل 2504 شیپور بزرگ

7,750,000 تومان8,905,000

گرامافون رومیزی والتر مدل 2010 سفید

4,990,000 تومان5,200,000

گرامافون رومیزی والتر مدل 2010 قهوه ای

4,950,000 تومان5,150,000